allroundlogistics

Genel iş şartlan

1 Geçerlilik! Sözleşme ilişkisi

1.1 Allround Logistics Limited Şirketi'nin bu genel iş şatları paketlerin nakli sağlanması ve nakledilmesi hakkındaki tüm sözleşmeler için geçerlidir, hatta taşınmayacaksa ve zorunlu olmadan yasalolarak başka bir şey belirlenmediyse.

1.2 Sözleşme ortakları işverenler ve işi alan olarak paketlerin taşınmasını sağlayacak olan ve taşımasını üstlenen bir Allrond Logistics Limited Şirketi partneridir. Sevkiyat Allround Logistics Limited Şirketi'nin taşıma sitemi  üzerinden veya görevlendirilen üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilecektir. Sözleşme en geç nakil için bir paketin teslim alınması sonrası gerçekleşecektir.

2 Paket

2. 1 Aşağıda belirtilen ölçülere ve ağırlığa göre olan paketler taşınacaktır:

  • maksimum ağırlık: 31,5 kg
  • rnaksimum uzunluk: 175 cm
  • maksimum kolan* : 300 cm

*çap (iki katı genişlik + iki katı yükseklik) + uzunluk.

2.2 İşverenin görevi sadece iç ve dış ambalaj sorumluluğudur ve paketi işaretlemektir. Taşırken gerekli ambalajın otomatik ayırma tesisine uygun olmalıdır, gerekirse farklı iklim şartlarına uygun olmalı ve mekanik zarfı korurualu en az düşme yüksekliği çapraz olarak 80 cm'den) ve iz bırakmadan içeriğine ulaşılması imkansız olmalı.

3 Parcel-Letter

3.1 Parcel-Letter mektup veya mektuba benzer gönderilerdir (örn. katalog, broşür, içeriği aynı olan bildiri serisi gibi). Bunlar yeterli bir kaplamaya sahiptir ve taşıma zorlamalarından yeterince korunmaktadırlar ve adresleri yeterlidir, aynı zamanda iletinin içeriğine bağlı olarak gönderilen şeylerle birlikte gönderilirler, eğer ki bunların bir ticaret değerleri yoksa örn. ürün örnekleri veya örnekler gibi.

3.2 Parcel-Letter sevkiyatı sadece Federal Almanya Cumhuriyeti içerisinde
gerçekleşmektedir.

3.3 Parcel-Letter şu ölçülere ve ağırlığa uygun olmalıdır:

3.3.1 en küçük formatı DIN A 5

3.3.2 en küçük format A5 (14,8 x 21 cm) maksimum uzunluk: 36 cm, maksimum genişlik: 25 cm, maksimum yükseklik: 5 cm ağırlık: 50 g dan fazla ve 1.000 g'a kadar

3.3.3 Nu ölçüler ve ağırlık aşıldığı takdirde gönderi "paket" bölümüne dahil edilebilir ve o şekilde hesaplanabilir. Uygulama böylece bunun için geçerli olan paket gönderimi genel iş şartlarına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

3.4 Bu hizmet şunları kapsamaktadır:

3.4.1 Parcel-Letters'in taşınmasını sağlanmak, teslim almak, aktarmak, ulaştırmak ve teslim edilemeyenleri geri göndermek. Alıcı kaynaklı teslim edilemeyen Parcel-Letterlar ve posta kutusu adresli Parcel-Letterlar teslim edilemeyen Parcel-Letters olarak sayılmaktalar

3.5 İsteğe bağlı olarak Parcel-Letterlar şu şekilde teslim edilebilir

* posta kutusuna bırakılarak,
* uygun yere bırakılarak,
* alıcıya teslim edilerek,
* teslimat adresinde bulunan birisine bırakılarak eğer ki yetkili alıcı kişi ile ilgili sebepli şüpheler bulunmuyor sa

4 Ulaşıma dahil edilmerne

4.1 Şunlar ulaşıma dahil edilmemektedir:

4.1.1 2. fıkradaki ürün şartnameye uygun olmayan tüm paketler;

4.1.2 özel değeri olan yükler, özellikle soy metaller, gerçek takı, gerçek inciler, antikalar, sanat eserleri;

4.1.3 para, belgeler, dokümanlar, menkuller, kredi, çek ve telefon kartları veya
karşılaştırılabilir değerli sertifikalar;

4.1.4 Değeri paket başına 520,-€' dan fazla olan kuponlar veya giriş kartları;

4.1.5 Parça başına değeri 520,- €'dan fazla olan kürkler, halılar, saatler, diğer takılar ve deri ürünleri;

4.1.6 Değeri 13.000,-€ fazla olan diğer yükler;

4.1.7 İçeriği, sevkiyatı veya dış şekli yasal belirlemeleri ihlal eden paketler;

4.1.8 Alman silah yasasına göre olan veya hedef ülkenin veya transit geçilen ülkenin yasal tanımlarına göre olan ateşli silahlar;

4.1.9 Kişileri yaralayabilecek veya maddi hasara yol açabilecek paketler; çabuk bozulabilen yükler; canlı veya ölü hayvanlar; tıbbi veya biyolojik araştırma malzemeleri; tıbbi atıklar; insan veya hayvan cesetleri, vücut parçaları veya organları;

4.1.10 Tehlikeli malzemeler, eğer ki işi alan kişiyle görüşülüp bunun için özel bir anlaşma yapılmadı ysa;

4.1.11 Taşınacak mal ve değer COD'si eğer ki ış veren ile görüşülüp özel bir anlaşma yapılmadı ysa;

4.1.12 Ulaştırılan ülkelerin, transit geçilen ülkelerin veya hedef ülkenin ithalat veya ihracat yönetmeliklerine göre yasak olan veya özel izin gerektiren sınırı geçen sevk yükleri.

4.2 Allround Logistics Limited Şirketi aktarma yapmayı reddetme hakkına sahiptir, eğer ki Allround Logistics Limited Şirketi malları teslim aldıktan sonra sevkiyatı dışlama bilgisi aldıysa veya 4.1 fıkrasına göre paket sevkiyat yapılmaması gerektiği kanısına vardıysa. Bu gibi durumlarda Allround Logistics Limited Şirketi, eğer ki durum haklı çıkartıyorsa, bu malları işverene bildirerek onun hesabından değerlendirerek veya tehlikelerin önlenmesi için imha etme yetkisine sahiptir.

4.3 4.1 fıkrası dışında teslim alınan malların teslimat harici bırakılmayacak anlamına gelmemektedir.

4.4 İş veren 4.1 fıkrası haricindeki taşınacak malların veya fıkra 8.3'e göre ihmal edilen ihbarlardan,yasal olarak düzenlenmiş durumların yanı sıra tüm dolaysız ve dolaylı oluşacak zararlardan sorumludur.

5 Hizmet kapsamı

5.1 Hizmet şunları kapsamaktadır

5.1.1 Nakliyatçılar tarafından taşınmanın sağlanması ve taşınması, teslim alınması, zarfın sağlanması ve paketin teslim edilmesi; J ,

5.1.2 Karşılaşmama durumunda ikinci bir kez gerekirse üçüncü bir kez teslimat denemesi yapılmaktadır;

5.1.3 Teslimat adresinde karşılaşılan alıcı kişiye özgürleştirici etki ile teslimat yapılmaktadır eğer ki bu kişinin alma yetkisi konusunda sebepli şüpheler yoksa bu kişinin kimliği (örneğin nüfus cüzdanı) kontrol edilmek zorunda değil;

5.1.4 Teslim edilemeyen veya teslimatı kabul edilmeyen paketler ışverene gen
gönderilecektir.

5.2 CMR (yollarda taşıma sözleşmeleri ile ilgili uluslararası anlaşma) veya Varşova anlaşmasına /Montreal kabulüne göre değer veya ilgi bildirgesi dikkate alınmayacaktır.

6 Teslimat süresi

Teslimat süreleri kararlaştırılmamıştır.

7 Hizmet bedeli

Eğer farklı kararlaştırmalar yapılmadıysa işi alanın yürürlükteki fiyat listesindeki hizmet bedelleri geçerlidir. Önemli ölçüde görev verilen gündeki geçerli fiyatlar geçerlidir.

8 İşbirliği yapma görevleri

8.1 Uygun adreslerne ve adresi ekleme ve sevkiyat evraklan işverenin görevleridir. Paketleri teslim almak için posta kutusu adresleri veya otomatik cihazlar uygun değildir.

8.2 Gümrüğe tabi malların gönderilmesinde işveren gümrük işlemleri için gerekli evraklan paketin dışında evrak bölmesine eklemek zorundadır.

8.3 İşveren teslimatı yapmadan sevkiyatta fıkra 4.1 'e göre sevkiyat harici mallar söz konusu mu diye kontrol edip Allround Logistics Limited Şirketine bildirmeli. Şüpheli durumlarda Allround Logistics Limited Şirketi bunun hakkında bilgi vermeli ve kararı Allround Logistics Limited Şirketine telafi etmeli.

9. Değer beyanı

İşveren- fıkra 4.1 ve fıkra 5.2'nin düzenlemelerine göre ulaşım istisnalan saklı kalmak üzere- paketin değeri 520,00 € üzerindeyse bunu bildirmek zorundadır. Değeri 520,00 €'yu geçiyorsa işi alan paketin işleme alınıp alınmayacağını ve alınırsa nasıl ulaştırılacağına karar verecektir.

10 Paketlerin açılması, geri dönüşü, değerlendirmesi, imha edilmesi

10.1 Teslimatlar veya geri dönen gönderiler adres eksikliği, eksik gönderen bilgileri veya diğer sebeplerden dolayı mümkün değilse, Allround Logistics Limited Şirketi paketi işvereni veya alıcıyı tespit etmek amaçlı açabilir.

10.2 Allround Logistics Limited Şirketi paketi gerektiği durumlarda da açabilir ki

10.2.1 uygun gümrükleme işlemi gerçekleştirebilsin;

10.2.2 kişiye teslim edilemeyen veya kabul edilmeyen paketleri tehlikeleri önleyebilmek için;

10.2.3 teslim edilemeyen veya kabul edilmeyen paketin geri dönüşü olmaması durumunda içeriğine ve değerine, olası değerlendirme veya imha etme amaçlı bakabilir.

10.3 Paketin açılması gerçekleştirilebilir eğer ki işveren yazılı veya sözlü talep üzerine gümrüklenecek paketlerde 14 takvim günü içerisinde veya diğer paketlerde 7 takvim gününde eksik olan bilgileri Allround Logistics Limited Şirketine sunmadıysa. Tehlikeleri önlemek amaçlı veya tehdit edici çürüme olasılığında veya buna benzer diğer sebeplerden dolayı paket belirtilen süre dışında hemen açılabilir.

10.4 Eğer ki fıkra 10.1 ve 10.2 ye göre paket açılmasına rağmen işverene geri
gönderilemiyorsa Allround Logistics Limited Şirketi paketin içindeki ürünü değerlendirme hakkına sahiptir. Eğer bu mümkün değilse Allround Logistics yasalolarak gerekli başka bir şey belirlenmediyse ürünü imha etme hakkına sahiptir

11 Maliyetler

11.1 Yurt dışından gen gönderimlerde masraflar ışverene münferit olarak hesabına yazılmaktadır.

11.2 İthalatl ihracat için olan gönderilerdeki harcamalar (örn. gümrükler ve ithalat vergisi gibi) alıcının bulunduğu ülkedeki alıcıya hesap edilmektedir
İşverenin işi alana karşı olan borçlu maliyeti bu işlem için ellenmeyecektir.

11.3 İşveren Allround Logistics Limited Şirketine fıkra 10.2 ve 10.3'e göre paketlerin açılması ve/veya değerlendirilmesi ve/veya imha edilmesi durumunda oluşan tüm masrafları
karşılamalıdır.

11.4 Hizmet ücretleri, masraflar veya harcamalar yabancı alıcı tarafından ödenecekse veya onun tarafından sebep oluyorsa o zaman işveren bu miktarları karşılamalı eğer ki ilk talep sonrası yabancı alıcı tarafından karşılanmıyorsa.

12 Mesuliyet

12.1 Eğer ki bir kasıt ve ağır bir ihmal söz konusu değilse o zaman teslim almadan teslim etmeye kadar işi alan şu şekilde sorumludur:

12.1.1 Almanya içinde sevkiyatlarda malın kaybolması veya zarar görmesi durumunda brüt ağırlığındaki kilo başına en fazla 8,33 miktarında özel çekme hakkı (SZR) verilmektedir. Sorumluluk hasar durumunun yüksekliğine bağlı olarak her kilo için en fazla 1 milyon Euro en az olarak da 2 SZR olarak sınırlanmıştır. Hangi miktar daha yüksek ise;

12.1.2 Uluslararası sevkiyatlardaki kayıp veya zararlar yol trafiğindeki CMR (yollarda taşıma sözleşmeleri ile ilgili uluslararası anlaşma) belirlemelerine göre ve hava taşımacılığında Varşova anlaşması/ Montreal Konvansiyonu belirlemelerine göre ele alınmaktadır;

12.1.3 Mala gelebilecek dolaylı zararlar hariçtir. Ticaret kanunu §433' e göre işi alanın üstlenmesi gereken diğer maddi zararlar, malın kaybolması durumunda ödenmesi gereken miktarın üç katı ile sınırlıdır, ancak hasar durumu başına en fazla 1000.000,- € ödenmektedir. Ticaret kanununun §431 3.fıkrası ellenmemektedir

12.2 Paketlerin kaybolma veya zarar görme mesuliyeti yasalolarak düzenlenmiş durumların dışındadır, eğer ki

12.2.1 bunların taşınması fıkra 4,1 'in dışında yer alıyorsa, işveren bunu fıkra 8.3'e göre ihbar etmediyse ve bu Allround Logistics Limited Şirketi için açıkça görünür değildiyse. Allround Logistics Limited Şirketi'nin bir araştırma zorunluluğu yoktur;

12.2.2 zarar işverenin, alıcının veya yardımcı kişinin eylemi veya ihmali yüzünden meydana geldiyse.

13 Sigorta

13.1 Her paket için sigorta mevcut, eğer ki Allround Logistics Limited Şirketi fıkra 12 ye göre bundan sorumluysa (Allround Logistics sigortası). Bu sigorta paket başına maksimum 520,- € ile sınırlıdır ve fıkra 12'ye göre sorumluluğu dahil etmektedir.

13.2 Daha yüksek bir sigorta koruması Allround Logistics sigortası çerçevesinde paket başına 13.000,- €'ya kadar her biri tam 500,- € sigorta miktarı derecelerinde işverenin ayriyeten prim karşılığında kararlaştırıp yapılabilir.

13 .3 Avrupa içerisindeki paket gönderimlerinde yüksek sigorta işverenin verdiği ölçüye göre tüm paket hacmi için, kısmi hacim için veya bireysel paketler için sözleşme sonucunda en geç teslim alındıktan sonra kararlaştırılabilir. Avrupa dışında hedeflenmiş olan paket gönderimlerinde yüksek sigorta bireysel durumlarda işi alanla anlaşarak kararlaştırılır.

13.4 Sorumluluğun dışına çıkan sigorta işveren lehinedir. Bunda çıkartılan talepler üçüncü şahıslara devredilemez.

13.5 Allround Logistics Limited Şirketi sigortası fıkra 12'deki sorumluluğu dışına çıkan paketler hariç tutulmuştur ve bunlar için ayrı bir sigorta karşılaması mevcuttur.

14 Takas/ alıkoyma hakkı

İşveren, işi alanın taleplerine karşı takasa yapma yetkisine sahip değildir veya alıkoyma hakkını geçerli hale getiremez. Bu kesinleşmiş yargı kararlarına bağlı olan veya işi alanın doğru olarak kabul ettiği talepler için geçerli değildir.

15 Farklı anlaşmalar

Farklı anlaşmaların etkili hale gelebilmesi için onun yazılı bir şekilde olması gerekir. Bu yazı gerekliliğinden sözlü olarak feragat edilemez.

16 Yerine getirme yeri, yargı, düzenleme açıkları, yürürlükteki yasalar, kısmi geçersizlik

16.1 Yerine getirme ve yargı yeri görevi alanın ofisinin bulunduğu yerdir.

16.2 Düzenleme açıkları temelolarak yürürlükteki yasaların düzenlemesiyle mantıksalolarak ve amaca en uygun olarak mümkün olduğunca en uygun belirleme ile kapatılmalıdır.

16.3 İşi alanın iş yeri neredeyse o devletin hukuku geçerlidir. Sınır ötesi sevkiyatlarda CMR (yollarda taşıma sözleşmeleri ile ilgili uluslararası anlaşma) belirlemeleri veya Varşova anlaşması!Montreal Konvansiyonu geçerlidir.

16.4 Bireysel belirlernelerin etkisizliği toplu hük:ümsüzlük anlamına gelmez.

17 Minimum nakliye miktarı! ek ücretler

17.1 İşveren minimum nakliye miktarına bağlı değildir ve ışverene ek ücretler
oluşmayacaktır.

18 F esih süresi

1 8.1 İşveren sözleşmeyi her zaman ay sonundan 14 gün önce fesih edebilir. F esih yazılı olarak gerçekleştirilmelidir.